Przyjdź
z klasą

Inspiruj uczniów do zmiany

Rozwiązujcie EKOzagadki

i odkrywajcie tajemnice fast fashion

Otrzymaj imienny certyfikat

przydatny podczas uzyskiwania stopni awansu zawodowego lub potwierdzenia innowacji pedagogicznej

Co Was czeka w środku?

Po przywitaniu klasa zostanie podzielona na podgrupy, które będą rozwiązywać kolejne zagadki związane ze zrównoważonym obiegiem ubrań. 

Po rozwiązaniu zagadek grupa spotka się ponownie na krótkich warsztatach. Grupa spędza w Ekocentrum ok. 90 minut.

Nauczyciel będzie mógł aktywnie uczestniczyć w zajęciach. 

Zajęcia kierowane są do uczniów klas 6-8 szkół podstawowych i 1-4 szkół ponadpodstawowych.

Edukacja jeszcze nigdy nie była tak ekscytująca!

Dlaczego warto?

  • Unikalne doświadczenie edukacyjne, które pozwala młodym ludziom zdobywać i weryfikować informacje oraz świadomie kształtować krytyczny osąd – kompetencje kluczowe.
  • Możliwość wpływania na postawę młodzieży wobec środowiska naturalnego i społeczeństwa – motywowanie do odpowiedzialnych działań na rzecz planety.
  • Interaktywna oferta lekcyjna angażująca młodzież i nauczycieli – możliwość realizowania innowacji pedagogicznej, użycie narzędzi TiK oraz metody STEAM.
  • Miejsce bezpieczne, z wykwalifikowaną i kompetentną kadrą.
  • Program edukacyjny zgodny z ministerialnymi zaleceniami dla nauczycieli i podstawą programową.
  • Wizyta pozwala budować i wzmacniać relacje między uczniami a nauczycielem, jest wyjątkowym i niezapomnianym doświadczeniem.