Stań się
częścią zmiany

Punkt zwrotny dla Ciebie

Współpraca biznesowa

  • współorganizacja wydarzeń i akcji
  • udostępnianie przestrzeni
  • organizacja konferencji i spotkań
  • realizacja działań partnerskich

kontakt:

m.zmijska@mamyprojekt.pl

Edukacja

  • prowadzenie zapisów na warsztaty dla klas
  • kontakt dla nauczycieli
  • organizacja wydarzeń i akcji
  • informacje o działalności EkoCentrum

kontakt:

biuro@punktzwrotny.com

Centrum Ekoedukacji Punkt Zwrotny

ul. Jagiellońska 88

03-215 Warszawa